Opleidingspremie

1. Educam

Een groot deel van de Michelin opleidingen zijn Educam-erkend. Elke opleiding van minimaal 8 uur geeft recht op een premie van 5 €/uur, dus 40 €/dag. Het totale vormingskrediet wordt berekend voor één jaar op basis van het aantal arbeiders die deel uitmaken van de paritaire comité 112 en 149.04.   en is begrensd. Wanneer u minstens 15 werknemers in dienst hebt, dient u uw opleidingsplan uiterlijk op 15/02 van het betrokken jaar in te sturen bij Educam om recht te hebben op de premie.

Voor meer informatie omtrent het opstellen van uw opleidingsplan verwijzen we u graag naar de website www.educam.be/partner/nl/competentiebeleid/opleidingsplan-2019/ . De nodige documenten voor de aanvraag van de premie worden door ons bij elke training ingevuld en doorgestuurd naar Educam voor goedkeuring en uitbetaling. Buiten het opleidingsplan, indien nodig, hoeft u zelf niks te ondernemen om te genieten van de Educam-premie.

2. KMO Portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor de Vlaamse ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van zijn onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten, waaronder nu ook de opleidingen die aangeboden worden door het Michelin Training Center onder registratienummer DV-O234036.

De kmo-portefeuille is een belangrijke stimuleringsmaatregel die een sterk financieel voordeel biedt.

  • 30 % steun met een plafond van € 7.500/jaar voor een kleine onderneming (max 50 werknemers).
  • 20 % steun met een plafond van € 7.500/jaar voor een middelgrote onderneming (max 250 werknemers).

De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom maakt de Vlaamse Overheid het eenvoudig om u aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen. Bijgaand vindt u een beknopte gebruikershandleiding. Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij het Michelin Trainingcenter of op de website www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.